مي خواهم به جايي بروم که ... 


ارتفاع پست حاتمي کيا رو که ديديد؟ اگر نه، حتما" اين کار رو بکنيد. امروز که خبر زير و تو ايران امروز خوندم، کلي پريشون شدم کاش يه پتيشني چيزي بود لا اقل امضا مي کرديم! خدايا پناه مي برم به تو! به خاطر «اقدام» به هواپيما ربايي، سه تا جوون اعدام مي شند!!! بابا زنداني شون کنيد. چرا از زندگي محرومشون مي کنيد؟ رسما" اعلام مي کنم با هر گونه اعدامي مخالفم حتا اگر تو قرآن هم نوشته شده باشه. اصلا" به چه حقي زيباترين حق انساني که همون زنده بودن و زندگي کردنه از آدما مي گيريد؟ ديوونه امون کرديد، رفت!!!!!
کیوان حسینی (رادیو فردا): « مي خواهم به جايي بروم که 8 ساعت کار باشد ، 8 ساعت تفريح و 8 ساعت خواب . » اين جمله به يادماندني شخصيت اصلي فيلم سينمايي « ارتفاع پست » ساخته ابراهيم حاتمي کيا بود . در اين فيلم ، قاسم ، شخصيت اصلي داستان و گوينده اين جمله ، براي تحقق آرزويش تصميم گرفت تا هواپيمايي را بدزدد و به دبي برود . فردا قاسم دنياي واقعي ، به دليل همين ماجراجويي اعدام خواهد شد . نام واقعي او خالد حرداني است و روز چهاردهم دي ماه سال 1379 ، براي دزديدن يک هواپيماي ياک 40 ، در مسير اهواز بندر عباس با ماموران محافظ هواپيما درگير شد . او و همراهانش که برادران جوان همسرش بودند ، در فرودگاه بندر عباس دستگير شدند و داستان اين اتفاق به فيلمي سينمايي و موفق بدل شد . در جلسه دادگاه اين پرونده ، فرهنگ و شهرام پورمنصوري ، برادران زنهاي 7 و 18 ساله همسر خالد که در هواپيما حضور داشتند نيز براي سبک شدن بار جرم خالد خود را شريک جرم معرفي کردند . قلضي دادگاه نيز اين سه نفر را «محارب » تشخيص داد و حکم اعدام اين سه تن را صادر کرد . حکم اعدام به ديوان عالي کشور رفت و قضات اين دادگاه نيز اين حکم را تاييد کردند . اين همان سرنوشتي است که قاسم ، قهرمان فيلم «ارتفاع پست» نيز در طول داستان از آن سخن مي گفت و وحشت خود را از اعدام نشان مي داد .بنا به فهرست نوبت اعدام قوه قضاييه ، اين سه تن مي بايست امروز صبح اعدام مي شدند ، اما وکيل آنها خواستار به عقب افتادن حکم به مدت 24 ساعت شد . چنانکه وي گفته است ، در جريان اين هواپيماربايي ، خالد حرداني ، بعد از درگيري با ماموران خيلي زود زخمي شده و فرهنگ و شهرام پورمنصوري نيز بعد از يک درگيري مختصر دستگير شده اند . هواپيما بدون تاخير در فرودگاه بندر عباس به زمين نشسته و بدون اينکه کسي آسيب ببيند ، متهمان دستگير شده اند . ضمن اينکه محافظان هواپيما نيز در اين پرونده از شکايت خود صرفنظر کرده اند .اما از ديگر سو ، در قانون مجازات اسلامي ، هر کس براي ايجاد رعب و وحشت دست به اسلحه ببرد ، محارب و مفسد في الارض شناخته مي شود و به دار آويخته خواهد شد .Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com