ما و ايران و سينماش و البته شيراش:) 


ديروز از طرف يکي از کانال هاي فرانسه ( نمي گم کدوم چون مي ترسم خيلي مشهور بشيم:) من و سه نفر ايراني رو بردند سيتادل Citadelle که يه قلعه ي قديمي و خوشگل مشرف به شهرمونه و بعد رفتيم در قسمت باغ وحش که سه تا شير ايراني بودند و يه عالمه ميمون خوشگل و جينگولي ( معني اش رو ديگه خودتون حدس بزنيد) و ازمون فيلمبرداري کردند و با تک تکمون مصاحبه نمودند. سيتادل رو به عنوان نمادي از شهرمون انتخاب کرده بودند. نکته ي خيلي جالب دو شير ماده و اون آقا شير بي يال و کوپال بود که با رسيدن ما غرش هايي مي کردند که همه جا رو مي لرزوند. شايد بوي ايران به مشامشون خورده بود:)
موضوع اصلي سينماي ايران بود و تجربه ي ما ايراني ها در فرانسه و علت اومدنمون. من هم از اين فرصت استفاده کردم و درباره ي تهمينه ميلاني عزيز حرف زدم و CD فيلم "دو زن" رو گرفتم طرف دوربين و خلاصه که يه کوچولو از زن ايراني گفتم. قرار شد يه صحنه ي کوچيک فيلم رو تو اين قسمت بگنجونه که اميدوارم اين کار رو بکنند.
قرار شده بود به قول آرمان چند فرهيخته ي ايراني رو انتخاب کنند . خودش که سالهاست با دست اندرکاران جشنواره ي "وزول" Vesoul همکاري مي کنه. دومين آقاي ايراني هم که دکتراي تاريخ داره و تز جالبي در مورد لباس و پوشش اقوام ايراني نوشته و به عنوان مشاور با سازندگان بريتانيايي فيلم سيروس کبير همکاري مي کنه. نگين هم که دانشجوي دکتراست و فرهيخته است و خلاصه اون وسطا من يکي هم شدم جزو فرهيختگان!!! آي مي خنديديم موقع فيلمبرداري. يه کيف حسابي هم کرديم.و اما اين گروه کارگردان و فيلمبردار و صدابردار انقدر خودموني و مهربون و نازنين بودند که نگو. صميميت و خاکي بودنشون جدا" مثال زدنيه. نمي دونم با کارگردان هاي ايراني تا حالا برخورد داشتيد؟ من يه سه تاييشون رو مي شناسم. آدماي خوبيند وگاها" صميمي ولي بسوزه پدر شهرت! اون طور که بايد جوابت رو نمي دند و اگر سوالي داشته باشي و داري با علاقه ازش سوال رو مي پرسي مدام نگاهشون به اين طرف اون طرفه. البته همين جا بگم که تنها کارگردان منظمي که من ديدم و سريع جواب اي-ميل هات رو ميده محسن مخملباف عزيزه. ولي ديدنش وملاقات حضوري! هنوز نميدونم؟
خلاصه که امسال رييس هيات داوران داريوش مهرجوييه و عزت الله انتظامي نازنين هم مياد و يه قسمتي از جشنواره به تقدير از اين هنرمند دوست داشتني اختصاص داره. يه کارگردان خانوم از فرانسه و يه آقا هم از ايران مياند که من نمي شناسمشون. يه عالم فيلم از ايران نمايش داده ميشه که فيلم گاو، اجاره نشين ها، ناصرالدين شاه، باشو، شير سنگي و بماني هم جزوشونه. اين يازدهمين جشنواره ي فيلم هاي آسيايي تو شهر وزوله که از 22 فوريه شروع ميشه. بقيه اش باشه تا بعد...Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com