حاجي آقا 


چند وقتي بود شايد يک سال بشه که مي خواستم اين قسمت از کتاب حاجي آقاي صادق هدايت رو که در سال 1333 در تهران منتشر شده رو تو وبلاگم بذارم. من اولين بار که اين قسمت از کتابش رو خوندم کلي وحشت کرده بودم. شباهت ها رو متوجه شديد که؟
«- خوب از دست بنده چه کاری ساخته است؟ خاطر مبارکتان مسبوق است، آن چند مأموریتی که از طرف حضرتعالی رفتم کارها کاملا بر وفق مراد انجام گرفت.
-«انجمن» از شما قدردانی خواهد کرد. شاید این سفر وظیفه ی دشوارتری به عهده ی شماست. صاف و پوست کنده به شما خاطرنشان می کنم که فقط به وسیله ی شیوع خرافات و تولید بلوا به اسم مذهب می توانیم جلوی این جنبشهای تازه که از طرف همسایه ی شمالی به اینجا سرایت کرده بگیریم. بعد هم یه نره غول برایشان می تراشیم تا این دفعه حسابی پدرشان را در بیاره، این آخرین اسلحه ی بران ماست. در صورت لزوم ما با اجنه و شیاطین هم دست به یکی خواهیم شد تا نگذاریم وضعیت عوض بشه. عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه ی شما رواج قمه زن، سینه زن، بافور خونه، جن گیری، روضه خوانی، افتتاح تکیه و حسینیه، تشویق آخوند و چاقو کش و نطق و موعظه بر ضد کشف حجابه. باید همیشه این !ملت را به قهقرا برگرداند و متوجه ی عادات و رسوم دو سه هزار سال پیش کرد. سیاست اینطور اقتضا میکنه. آسوده باشید، یکی از این ملّت باهوش ازخودش نمی پرسه که چرا جاهای دیگر دنیا همین کار را نکردند. اگر ناخوش میشند جن گیر و دعانویس هست.چرا داروی فرنگی بخورند که جگرشان داغون بشه؟ چرا چراغ برق بسوزانند که اخنراع شیطانی فرنگی است؟ پیه سوز روشن بکنند که پولشان توی جیب هم مذهبشان بره. مخصوصا سعی بکنید که در مجامع عمومی و در قهوه خانه ها رسوخ بکنید و بخصوص فراموش نکنید که شهرتهایی بر ضد روسها بدید. بعد هم سینما، تئاتر، قاشق چنگال، هواپیما، اتومبیل و گرافون را تکفیر بکنید. در این قسمت دیگر خودتان استادید. مثل دفعه ی قبل که شهرت دادید رادیو همان خر دجاله که یه چشم به پیشانی داره و از هر تار سیمی هزاران صدا میده و از این قبیل چیزها. بیدینی زمان رضاشاه را تقبیح بکنید، چادر نماز و چادرسیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توزیع بکنید. از معجزه ی سقاخانه غافل نباشید. این دفعه باید توی دهات رخنه بکنید، چون تو شهرها به قدر کافی دست داریم. همین قدر سربسته به شما میگم که ما تنها نیستیم و دستگاه بزرگی از ما حمایت میکنه. علاوه بر این دستگاه حاکمه و زور و قشون و قانون از خودمانه، پوادار هر جا باشه کورکورانه از ما پشتیبانی خواهد کرد. چون پولدار شامه ی تیز داره و خطر را حس میکنه. در این صورت حرف آزادیخواه ها و انقلابیها نقش برآب میشه... »Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com