گنجي، سميعي نژاد ، اين جوون مردم احمد باطبي و ديگر زندانيان سياسي را آزادکنيد! 


* فقط اومدم بگم که ÷نج شنبه 28 آوریل شصتمین سالگرد روزی بوده که زن ها برای اولین بار در فرانسه حق رای رو به دست آوردند. نمی دونم تو ایران چه سالی بوده. ممکنه اگه میدونید به منم بگید؟

** دیروز فهمیدم یه انجمن بامزه ای اینجا تو فرانسه هست که هدفش مبارزه با کتک زدن بچه ها توسط ÷در مادراست.من عاشق اسم این انجمن شدم که با عرض معذرت به فارسی میشه: انجمن ضد درِ کونی. باز هم با عرض معذرت:) به فرانسه هم میشه: Anti fessé

*** و اما در مورد حق راي در ايران مستر بيژن گل آخر هفته اي و به صورت تلفني يه توضيحاتي همراه با قربون صدقه هاي «لاولي و رمانتيک» به بنده ارائه نمود که با اجازه قربون صدقه ها مي مونه براي خودم و اطلاعات براي وبلاگ نازخاتون:

در سال 1341 به دنبال انقلاب سفيد محمد رضا پهلوي، زنان ايراني براي اولين بار به پاي صندوق هاي راي ميرند. جالبه که «اسمش رو نبر» يکي از مخالفين اين برنامه بوده. يادمه توکلاس تاريخ از دبيرمون «چراي» اين مخالفت رو پرسيديم. چشماش رو خمار کرد و گفت: ايشون با هوش و زرنگي بي نظير تشخيص دادند که بايد در اين مورد مخالفت کنند چون شاه ملعون اهداف کثيفي رو در پس پرده براي زن مسلمان ايراني طرح ريزي کرده بوده. اين مخالفت در واقع اعتراضي بود بر ضد اين ملعون وگرنه ... خيلي به زنها و حقوقشون احترام مي ذارند.
ما که بخيل نيستيم. داوري باشه به عهده ي «تاريخ»!

و موناهيتاي گل هم اين توضيح رو داده:«حق رأی زنان در ایران در بهمن سال 1341 با انقلاب از بالای آریامهری و با پشتکار و جدیت خانم مهرانگیز منوچهری به تصویب رسید. ولی زنان از همان زمان مشروطه با مبارزات خود در پی گرفتن حق رآی بودند. اگر مرتجعینی مثل شیخ نوری و مدرس مخالفت نمیکردند ایران یکی از اولین کشورهائی بود که زنان حق رأی داشته اند.»Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com