عروسي در ... 


دو هفته پيش عروسي دو تا از دوستان خوبمون بود: Hola & Murand . هولا لهستاني و سال آخر دکترا و مورا ند فرانسويه (اصليت الجزايري). هر دو نفرشون خيلي بچه هاي گل و خوبيند. گفتم بعضي عکس ها رو بذارم که ببييد چقدر مراسم عروسي در اينجا: طبيعي، ساده، دلنشين، صميمي، راحت و پر از مهر و محبته. کاش آبچينوس عزيز دست پخت هاي منو بتونه ببينه:)

*اينجا قبل از عروسي و مقابل در ورودي يکي از سالن هاي شهرداريه. منزل بنده در همين خيابونه.


اجراي مراسم عروسي توسط يکي از معاونين شهردار و عکس گرفتن با اون. ببينيد چقدر صميمي و مهربونه.


تموم شد. بمباران عروس داماد با برنج و بوس نهايي.


رژه در شهر (من عاشق اين قسمتشم). مقصد: مقابل شهرداري براي عکس گرفتن. داماد کم حوصله :)


يه گروه بچه مدرسه اي که تا عروس و داماد رو ديدند شروع کردند به زدن آهنگ عروسي: دين ديرين دين دين دين و بعد همه به افتخار عروس و داماد دست زدند.


پرتاب گل.


مادر داماد و داماد خوش تيپ ما:)Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com