آرزو می کنم سال ۲۰۰۶ سالی باشه که ... 


يه جورهايی من هميشه تاخير دارم. تبريک گفتن ها رد و بدل شده و تموم شد ولی من تازه امروز وقت کردم که اين متن رو بنويسم و برای دوستانم بفرستم.​گفتم شايد بد نباشه که اون رو توی وبلاگمم بذارم که تبريکی باشه برای دوستان وبلاگ شهر! البته متن اول به فرانسه نوشته شده و به نظرم فرانسه اش قشنگ تره . بعد به فارسی ترجمه اش کردم. اين هم هديه ای به دوستان فرانسه دان!

Je vous souhaite une bonne année 2006!

Espérons une année où la paix regagne sa place partout dans le monde, où il y aura plus de guerre chez les enfants palestiniens, irakiens, etc., où il y aura plus de Kamikazes, d'attentats suicides, de peur et d'insécurité!

Une année où il y aura plus d'enfants affamés, plus de femmes opprimées, plus d'otages, plus de prisonniers politiques, plus d'Inquisition!

Une année où la couleur de la peau et des cheveux et des yeux ne sont pas les critères de la supériorité ou l'infériorité des gens qui sont tous égaux!

Une année où on respecte la Nature, un cadeau précieux que l'on néglige facilement!

Peut-on rêver de tout cela pour cette année? Pourquoi pas?


اميدوارم سال ۲۰۰۶ سال خوبی برای همگی باشه!

آرزو می کنم سال ۲۰۰۶ سالی باشه که صلح و صفا در دنیا فراگیر بشه؛ سالی که جنگ و خون ریزی مهمان خونه های بچه های فلسطینی و عراقی و ... نباشه ؛ سالی که در اون خبری از خودکشی های انتحاری و ترس و نا امنی نباشه!

سالی که دیگه بچه ای گرسنه نباشه؛ زنان زیر فشار و ظلم و تبعیض نباشند؛ هیچ گروگان و در بندی، زندانی سیاسی ای و از همه مهمتر تفتیش عقایدی وجود نداشته باشه!

سالی که در آن رنگ پوست و مو و چشم ملاک برتری انسان ها به یکدیگر نباشه، انسان هایی که همه یکسان و برابرند!

سالی که همگی از طبیعت مراقبت کنیم، هدیه ی گران بها یی که به راحتی ارزش اون رو به دست فراموشی می سپاریم و آلوده ترش می کنیم!

می تونیم این همه آرزو رو برای سال ۲۰۰۶ داشته باشیم؟ آرزو داشتن که گناه نیست!:)Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com