انرژی مثبت 


* ديواری کوتاه تر از دیوار زندانيان سياسی در بند جهالت و سیستم تفتیش عقایدی خود پيدا نکرديد که خشم و وحشيگری خود را بر سرشان خالی کنيد.؟ چقدر آسان اعدام می کنيد و می کشيد و می بنديد و آدم می کنيد! یادتان باشد که "در نااميدی بسی اميد است / پايان شب سيه سفيد است" !
از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنیم


** لاله الا الله نمی ذارند آدم سر قولش به خودش بمونه !
***سلام. به دلايل علمي، هنري، فرهنگي، اقتصادي، ترابری و حمل و نقل، استرسی و بذاريد سياس
رو هم بگم تا اين سری کامل بشه:) اين وبلاگ تا چند هفته تعطيل است. حال و روزگارم هم به قول همشهری های خودم ( حالا يه بار هم من ناسيوناليست بشم اونم از نوع اصفهانيش) خب خبه و نگرانی ای نيست. فقط يه اتفاق باعث می شه زودتر بيام، بنابراين تو رو ابالفضل يه عالمه انرژی مثبت به طرف فرانسه ی ما سرازير کنيد. يه عالمه بوس. به اميد ديدار!

پی نوشت. فرناز مطلب جالبی راجع به فيلم مهوش شيخ الاسلامی نوشته. از دستش نديد.Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com