تو هميشه بانو بودي... 


*« "نه!"
"نه" فقط يک واژه نيست!
"نه" يعنی "آری" حق ماست.
"نه" يعنی انسان در ترازو، "نه" يعنی برابری و آزادی!
"نه" يعنی سهم من.نه يعنی من يعنی زن»

نمی دونم کليپ زيبا و آهنگ و صدای سرمست کننده ی خواننده ی کليپ مربوط به ۱۸ خرداد ۸۴ رو ديديد/ شنیدید يا نه؟ روزی که بچه ها تونستند ممنوعيت ورود زنان به استاديوم آزادی رو بشکنند. هميشه گفتم از اختلاط و چند رنگی خوشم اومده و لذت بردم. یکی از دلایل مهمی هم که از آمريکا تا حالا خوشم اومده همين چند رنگ و فرهنگ و گوناگونيه آدمهاست. اين آهنگ هم انقدر گوش نواز و آرامش بخشه و دليل اصلی اش هم چند زبانه بودنشه. مخصوصا قسمت های فرانسه ش رو که می شنوم کيف می کنم. حتما ببينيدش و گوشش بديد. خوشتون می ياد. دست گل آسيه و عکاس های عزيز که اسمشون ابتدای کليپ نوشته می شه درد نکنه.

**
ايران بانو دست خودم نيست. ديشب که خبر رو شنيدم خونه ی قشنگ پر از عشق ما يهو ساکت شد. ته دلم مثل اون موقع ها که پيشت بودم يهو تکون خورد. غرور ملی! هم قلقلک نشد. بيشتر از اين ها خاطرت برام عزيزه که از اين ندونم به کاری ها ذوق کودکانه کنم و دستانم رو به هم بمالم و بپرم هوا و بگم :هورا! دلم برای اون بدن خوشگل گربه مانندت می سوزه. خودت می دونی که هميشه برای من بانو بودی. توی تصوراتم، نقاشی هام. خيالم، روياهام. نذاشتم تو رو هم مثل خدا مرد جلوه بدند برام.
تو هميشه بانو بودی با اون گردن آبی رنگت و دامن لاجوردی و پيرهن به رنگ کويرت و برجستگی های قشنگ بدنت.
تو هميشه بانو بودي با تمام رنگ های جورواجوری که در دل دامنت جا داده بودی.
تو هميشه بانو بودی با گل های رز اصفهانت، بهارنارنج های شيرازت، شن های زرد و داغ کرمان و بلوچستانت، بادگيرهای بلند يزدت، گل سرخ های کاشانت، سبزی نفس گير درخت های گردنه ی حيرانت، شقايق های سرخ سردشتت، گرمی دلپذير و نارنجی قشمت، بوی ماهی و دريای بندرعباست، زيبایی کارونت که هرگز نديدمش، کوه های قهوه ای و هزار شکل و داستان زاگرست.
همه ی اينا تو رو برام، بانو کرده.
اين روزها دل نگرانتم. می دونم خودتم دل نگرانی. می دونم هنوز جای زخم های اون هشت سال تو پهلوهات دردناکه. می دونم شيره ی جونت رو می کشند ولی درمانت نمی کنند. شنيدم که خرمشهرت ديگه هرگز خرمشهر نشد. شنيدم نامهربونی ها رو، نا مردمی ها رو! می دونم دلتنگ انسانيتی. می گند اين روزها بازارش خيلی کساد شده. می دونم دردمندی. تو هميشه بانو بودی. من دل دردمندت رو حس می کنم ايران بانو!

***
ليست وبلاگهای به روز شدهComments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com