*"مکزيک را خدا برنده کرد!"
امام نازخاتون
چرا؟ چون کسی تو خیابون های ایران به جشن و پایکوبی و شادی نپردازد که عذابی سخت شدید و دردناک در انتظارش خواهد بود عزیزان! هر چیزی را حکمتی ست. بر شماست که این حکمت را دریابید. ما می خواهیم شما را به سوی بهشت هدایت کنیم. نمی خواید؟ بی خود کردید. مگه دست خودتونه! وا...

**جای تفسیرهای فردوسی پور خالی بود امروز. من که دیگه بعد از گل دوم قلبم طاقت تماشای فوتبال رو نداشت پا شدم برم چای برای خودم بریزم که یهو گل سوم رو هم خوردیم. اگه داداش جونم این جا بود سربه سرم می ذاشت و می گفت: حالا نمی شد بعدا چای بخوری؟ اگه پا نشده بودی گل نمی خوردیم:)

*** به قول بیژن ما امروز یک "فوتبال عشقی" دیدیم.​حالا مشخصات فوتبال عشقی چیه؟ ۱- صرف صبحآنه در سینی و روی کاناپه ، دقیقا جلوی تلویزیون. ۲- نون داغ و پنیر صدف و گردوی خیس خورده. ۳- خیار ایرانی گرد گرد شده و انگور خنک و قند عسل. ۴- گپ دوستانه ی گاه گاهی. ۵- و صد البته ماساژ به مقدار کافی.
اگر ایران می برد دیگه اندش بود.

**** دلم برای تیم خودمون سوخت. کاش انقدر سوراخ نشده بودیم. نیمه ی اول خوب بود. نیمه دوم چرا آخه مثل خیلی وقت های دیگه دفاعی بازی کردند، من نمی فهمم.

***** حرف آخر: "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" و باز هم یه حرف دیگر آخر: " این پول نفت رو تو رو جون مادراتون بدید مربی به غیر از اروپای شرقی بیارید و درست و حسابی روی فوتبال سرمایه گذاری کنید و باز البته فراموش نکنید که انرژی هسته ای حق مسلم ماست!"

حرف اول: فردا ۲۲ خرداد روز بزرگی برای زنان و مردان ایران است. من که هوش و حواسم در میدان هفت تیر خواهد بود.Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com