زنان پليس: گیس می کشند ، نشگون می گیرند و باتون در هوا می چرخانند! 


کالیفرنیا، ساعت ۵ و ۳۵ دقيقه ی صبح دوشنبه ۱۳ ژوئن مطابق با ۴ بعداظهر دوشنبه در تهران: سراسيمه از خواب پريدم. خواب بدی ديدم. در خيابون کاخ بودم. نبش يکی از کوچه هاش. کافی نت کوچکی در نبش کوچه بود و برای استفاده از کامپيوتر لازم نبود وارد کافی نت شوی. بايد روی صندلی روبروی کامپيوترت می نشستی در حاليکه پشتت به خيابون و عابرين بود. با دختر جوانی که يکی از خواننده های وبلاگم بود قرار گذاشته بودم که همديگر رو در آن جا ببينيم. دير سر قرارمون اومد. نشستم پای يکی از کامپيوتر ها. صفحه ی وبلاگم داشت باز می شد. احساس کردم کسی پشت سرم ايستاده. بعد دو نفر شدند. نگاهشون که کردم يکی از آنها به نظرم آشنا اومد. شلوارهای گشاد پوشيده بودن و پيراهن های روشنشون رو روی شلوار انداخته بودند. ته ريشی داشتند هر دو با صورتی استخوانی. يادم اومد. پسر يکی از کاسب های محل سابقمون در تهران. همون که آب گل تو صورت دخترهای مانتويی محل می ريخت. همون که تازه بسيجی شده بود و بهش موتور داده بودند. گفتم کی هستيد؟ گفتند: بفرماييد بريم. شما بازداشتيد. گفتم چرا؟ گفتند: سوال نکنيد و سر صدا هم راه نياندازيد اگر نه بد می بينيد. باز اعتراض کردم ولی مسالمت آميز. صورت های استخوانی بی روح، تنها نگاهم کردند. داشتم سعی می کردم جوانکی را که می شناختم، قانع کنم که چشمم به دختر جوانی با مانتوی سورمه ای و مقنعه ی مشکی افتاد.​ لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: پس تویی نازخآتون؟

از خواب پریدم. اعتراف می کنم که به شدت ترسیده بودم. همسر عزیز هم بیدار شد.​با صدایی که از ته چاه می آمد بهش گفتم که خواب هراسناکی دیدم. دستگیرم کردند... باید می خوابیدم و ادامه ی خوابم را به دلخواهم تغییر می دادم. مثل دفعاتی که پایان خواب های وحشتناکم رو خودم دستکاری می کنم... امروز سر کلاس می دونستم که تهران شلوغ خواهد شد که دوستانمون کتک خواهند خورد، ناسزا و فحش نصيبشون خواهد شد... آخر ماجرا رو اما نمی توسنتم دستکاری کنم...


در اين رابطه:
*سردرد ناشی از توهم دموکراسی
*تجمع آرام و بی حرکت ما به غوغایی تبدیل شد که بیا و ببین
*یادداشت های کوچکترین زن تجمع کننده
* زنان در مقابل زنان در تجمع 22 خرداد
*عکس های کسوف
*خبرهای خوبی ندارم
*ای زن ای حضور زندگی
*خسته‌ام، خيلي خسته
*درباره يك تجمع موفق
* همان چرخه باطل هميشگی
*zigzag dreams
*زنان خرداد از عروسک کوکی
*بازداشت ها ادامه دارد
*سر تیرک راه‌بند تازیانه می‌زنند ...
*لولی در میدان هفت تیر
*تجمع زنان در نطفه خفه شد
*گزارش تصویری از اعتراض 22 خزداد در 7 تیر
*صدای آزادی زنان خیلی نزدیک است!
* سرزمين آفتاب
*زن در برابر زن
* نزن زن!
*سهم زن نیمی از آژادی
* خشونت زنان علیه زنان
*خشونت بی پایان
*عکس های منصور نصیری پور
*گزارش تصويري ادوار نيوز
**عکس از مجموعه ی عکس های آرش عزيزComments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com