کیست میان سنگ ها؟ کیست که سنگ می زند؟ ... 


"اشرف کلهر زنی است که به خاطر زنای محصنه در زندان و در معرض سنگسار است. طبق قانون، تقاضای عفو و بخشش او می تواند به قاضی اجازه دهد که وی را ببخشد. اشرف، هم توبه کرده و هم بخشش خواسته و چهار سال هم در زندان بوده. جان یک انسان شوخی نیست!" برگرفته از وبلاگ جادی

متهم شدم به "موجودی کثیف"، "بی وطن"، "بی ریشه"، "غربزده"، "مفتخر به اوباشی گری غربی"، "بی هویت" و گاهی هم به لطف بعضی ها "فاحشه" :)) الآن که دارم این سطور رو تایپ می کنم باور کنید خنده ام می گیره. به حال کسانی که به آسانی به یکدیگر تهمت می زنند و به ناروا به القاب زشت و ناپسند، دیگران راخطاب می کنند بدون هیچ پایه و اساسی. واقعا اگر یه لحظه فکر کنیم، می بینیم چقدر کوچکند انسان هایی با این خصوصیات!

دلم می خواد همیشه به خاطر داشته باشم که انسانم و در طول مدت کوتاه زندگی، وظایفی برعهده دارم. آرزو می کنم هیچ وقت نسبت به دردمندی، مصیبت، گرفتاری، اندوه و مشکل هر انسانی با هر رنگ پوست و مو و هر ملیت و مذهب و آیینی، بی توجه و بی خیال نباشم. سهیم شدن در نجات جان یک انسان که هیچ کدوم نمی دونیم در چه شرایطی و تحت چه فشاری مرتکب عمل خطایی شده، چند ثانیه بیشتر طول نمی کشه.

پتیشن مربوط به عفو اشرف کلهری

با احترامات قلبیComments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com