نيلوفر و بودنش 


"نيلوفر و بودنش" يکی از زيباترين و پرمحتوا ترین وبلاگ هايی ست که تا به حال خواندم. نوشته هاش روان و دلپذيرند. انديشه و فکر والايی در پشت هر پست از اين وبلاگ آشکارا احساس می شود. وقتی نيلوفر مکانی را توصيف می کند، چشمهايش می شود چشم خواننده ی مطلب و توصیف هایش به حدی زنده و گویاست، تو گویی خود خواننده ی وبلاگ در آن جا حضور دارد. وقتی از زندگی می گوید، نوشته اش چنان به دل می نشیند و به هیجانت می آورد و گاهی سفرت می برد به دوردست هایی که در ناخودآگاه ذهنت و در پستوی خاطراتت، پنهانشان کردی. نیلوفر همیشه کتاب هایی را که خوانده و از آن ها لذت برده ، در وبلاگش تقدیم می کند . شیفته ی توصیفاتش، نقد و بررسی هایش، احساسش، تجربیاتش و ديدگاهش هستم. چند وقتی بود که می خواستم راجع به او بنويسم و لذت نيلوفر خوانی رو با شما قسمت کنم. حيف است که نيلوفر و بودنش، در وبلاگ شهر، کم خوانده شود. از بودن نيلوفر در وبلاگ شهر خوشحالم و خوشحال تر اين که يه روز خوب و قشنگ به طور اتفاقی مهمان همیشگی وبلاگش شدم...Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com