اعضای مرکز فرهنگی زنان از زندان آزاد شدند 
*خوش خبر باشيد همگی ! عزيزان دل:)))

** به قول اصفهانی ها: "های ششم حال اومد"!

*** :-) / :)سه تن از فعالان جنبش زنان در فرودگاه امام دستگیر شدند
از سایت زنستان: طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی، فرناز سیفی، روزنامه نگار،فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان ، صبح روز شنبه 7 بهمن ماه ، هنگام خروج از کشور دستگیر شدند. انگیزه سفر آنان شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در دهلی هند بود.
پس از دستگیری این سه تن ماموران امنیتی به همراه آنان به منزلشان رفتند و پس از بازرسی منزل و جمع آوری وسایل شخصی آنان مانند کیس کامپیوتر، کتاب، دست نوشته آنان را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.

من دارم از شدت ناراحتی می ميرم. کسی خبر بيشتری در این مورد داره؟؟؟؟Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com