تاريخ به روايت تصوير يا به روايت YouTube عزيز! 


خداوند يک در دنيا و صد در آخرت به اين دست اندرکاران و راه اندازان YouTube اجر دهد که انقدر فيلم های جالب می شه در اون پيدا کرد.

* يک فيلم راجع به ايران ۲۷ سال بعد از انقلاب. فیلم بیشتر به درد فرانسه زبانان عزیز می خوره ولی اگر حوصله کنید و خوب گوش بدید، موضوع رو متوجه خواهید شد. اختلاف طبقاتی فاحش و تهوع آور، دماغ های عملی متعدد، جامعه ای کاملا مصرفی از دستاوردهای اين انقلاب است. خودتون ببينيد. دردناک تر اينه که دختر توی فيلم می گه از بچه گی يادمون دادند خودمون نباشيم. دروغ بگيم. اعتماد نکنيم حتا به نزديک ترين دوست خودمون و خود واقعی مون رو نشون نديم. گزارشگر کانال دو فرانسه از خوش می پرسه: تکليف ما تا حدی روشن شد. اصلا می تونيم به چيزايی که گفته می شه اعتماد کنيم يا نه؟ اين فیلم حالم رو خیلی بد و دگرگون کرد...

** به دنبال خاطراتی که موناهيتا از قبل و بعد انقلاب می گه اين فيلم رو پيدا کردم که دوست داشتيد ببينيد.

*** اين هم يک مصاحبه ی کوتاه با بختيار. باز هم به دنبال نقل خاطرات موناهيتا. تو رو به ابوالفضل اين فيلم ۶ يا ۷ دقيقه ای رو ببينيد.

**** گزارش يک روز زندگی شاهانه ی محمد رضا پهلوی و فعاليت های خودش و همسرش. تفسير نمی کنم. خودتون ببينيد. برای ما که نديده بوديم ديدنش جالبه. (به اين فيلم ها به عنوان سند تاريخی نگاه کنيد و گذاشتنشون در اين وبلاگ دليل موافقت نويسنده ی اين سطور با محتويات آن نيست.) باز یه چیز کوچولو بگم: از دیدن صحنه های دولا شدن و خم شدن و دست و پا بوسیدن حالم بد می شه. سی سال از اون روزها می گذره. اون رفت و یکی دیگه اومد و بعد یگ دیگر و این فرهنگ بزمجه هنوز سر جای خودش باقیست...

***** اين هم وصيت نامه و عکس های روزهای آخر محمد رضا پهلوی.

****** ببين اين YouTube ما را به کجا ها که نمی برد...

******* الآن در خبرها خوندم خط فقر در تهران به ۵۰۰ هزار تومان رسيده و در شهرستان ها ۳۵۰ هزار تومن. آقای رييس جمهور دست گلت درد نکنه. "انرژی هسته ای حق مسلم ماست"!

و در آخر: خدا رحم کرده دست و دلم به نوشتن نمی ره اين روزها...Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com