"شيرها و آدم​ها" 


اين ويدئو همين الآن به دستم رسيد. وحشتناکه. حمله​ی يک شير به مربی​اش در يک باغ​وحش در تهران. اورژانسی که حتما تو ترافيک گير کرده و ۴۵ دقيقه دير می​رسد و پليسی که حتما مشغول تذکر به بدحجابان بوده و توی این ۴۵ دقیقه نيست که کاری بکند. باتون​های شوک​دهنده که اصلا برای کارهای مهمتری قراره استفاده بشوند و اصلا ضرورتی ندارد که توی یک باغ​وحش پیدا بشوند. امکانات کم. پايان غم​انگيز برای سلطان جنگل! انشاالله همه چيز به حول و قوه​ی الهی درست می​شود. "الحمدالله چيزی نشده"!!! "خواهران بيرون"!!!Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com