"سرزمین من... قلب تو رو شکستند هر کی به نوبت خویش..." 


امروز نزدیک بود برای شکم مامانم و بغل برادارنم که دلتنگشان شده ام و یک سری مسائل دیگر مرتبط به این کلیپ**، آبغوره ای بگیرم که این خبر را خواندم و غصه پر کشید. البته شنیدن این خبرها همیشه خوشایند است و امیدوارم بیش از پیش از این خبرهای شادی آفرین داشته باشیم. ولی با اون آبغوره ها که خشک شد چه کنم؟ متن این خبر را برای کسانی که در ایران هستند، اینجا می گذارم:

نازنين فاتحی از قصاص نجات يافت
نازنين فاتحی، دختر جوانى كه در مقابل سه مرد مهاجم به وسيله چاقو از خود دفاع كرده و يكی از مهاجمان را از پای در آورده بود با صدور حكم شعبه ٧٤ دادگاه كيفرى، از قصاص نجات يافت.

خبرگزاری فارس: دختر جوانى كه در مقابل سه مرد مهاجم به وسيله چاقو از خود دفاع كرده و يكی از مهاجمان را از پای در آورده بود با صدور حكم شعبه ٧٤ دادگاه كيفرى، از قصاص نجات يافت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، اين دختر جوان كه نازنين نام دارد پيش از اين در شعبه ٧١ دادگاه كيفری محاكمه و به قصاص محكوم شده بود.
نازنين كه مدعی است در دفاع از خود مرتكب قتل شده است پس از صدور حكم به آن اعتراض كرد كه پرونده برای رسيدگی بيشتر به ديوان عالی كشور فرستاده شد.
قضات ديوان عالی كشور پس از بررسی پرونده حكم قصاص متهم را نقض و پرونده را برای رسيدگی دوياره به شعبه ٧٤ دادگاه كيفری استان تهران فرستادند.
مهاباد معروف به نازنين ١٧ ساله كه دارای سابقه فرار از خانه است در اين پرونده متهم به مباشرت در قتل جوان ٢٣ ساله‌ای به نام يوسف در تاريخ ٩ اسفندماه سال گذشته است.
نازنين در اين روز در يك درگيری در اكبرآباد كرج پسر ٢٣ ساله‌ای را با ضربه‌ چاقو مجروح كرد كه پسر جوان پس از انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحات جان سپرد.
درنخستين جلسه محاكمه متهم كه ١٣ دی ماه سال گذشته برگزار شد پسر ١٨ ساله‌ای به نام حميد به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و در خصوص روز حادثه گفت: آن روز من، نازنين و دختر و پسر ديگری كنار خيابان ايستاده و در حال صحبت بوديم كه دو نفر به نام‌های محمود و سلمان به سمت ما آمدند و خواستند كه از آنجا برويم.
ما موتور خود را روشن كرديم و قصد داشتيم از محل برويم كه يكی از آنها سنگی به سوی ما پرت كرد.اين كار او باعث شد كه سميه و نازنين با آنها درگير شوند.
در حين درگيری يوسف نيز وارد ماجرا شد كه در يك لحظه متوجه خونريزی از شكم او شدم.
سپس جوان ديگری به نام روزبه نيز به عنوان مطلع به جايگاه آمد و با تكرار ادعاهای حميد اظهار داشت: ما با نازنين در خانه فساد مردی به نام جهانگير آشنا شديم. روز حادثه دو پسر جوان از ما خواستند كه همراه آنها به خانه مجردی‌اشان برويم كه اين موضوع باعث درگيری ما شد.
قاضی عزيز محمدی‌ رئيس شعبه ٧١ دادگاه كيفری تهران در ادامه جلسه رسيدگی به اين پرونده از متهم خواست كه با حضور در جايگاه به دفاع از خود بپردازد كه او گفت: من اتهام قتل را قبول دارم ولی او را به صورت عمدی نكشتم. روز حادثه همراه برادرزاده ١٤ ساله‌ام به نام سميه برای خريد لباس عيد از خانه خارج شديم كه در ميان راه او حميد را ديد و خواست كه همراه او برويم. او سوار موتور حميد شد و من نيز سوار موتور روزبه‌ ، دوست حميد، شدم.
در ميان راه روزبه گفت، می‌خواهد سيگار بكشد به همين خاطر در محل حادثه توقف كرد. در آنجا دو پسر جوان به سمت ما آمدند و خواستند كه همراه آنها به خانه مجردی‌اشان برويم.
من از روزبه خواستم كه از آنجا برويم سوار موتور شده‌ بوديم كه يكی از آنها سنگی پرت كرد. سميه به سمت آنها رفت و به خاطر اين موضوع با دو پسر جوان درگير شد.
من هم در دفاع از برادرزاده‌ام وارد درگيری شدم. در اين هنگام يوسف هم به آن محل آمد.
او مرا محكم گرفت و لباس و كاپشنم را پاره كرد. من با چاقويی كه برای دفاع از خود همراه داشتم خطی روی دست او كشيدم و همراه سميه فرار كرديم.
نازنين ادامه داد: يوسف با موتور به دنبال ما آمد كه من در دفاع از خود چاقو را به سمتش پرت كردم. نمی‌دانم چاقو به كجای او اصابت كرد.
متهم به قتل كه تاكنون دوبار در زندان خودكشی كرده است در آخرين دفاعش نيز مدعی شد قصد كشتن يوسف را نداشته است.
پس از محاكمه نازنين در شعبه ٧٤ دادگاه كيفری استان تهران قضات اين شعبه او را از اتهام قتل عمد تبرئه كرده و عمل او را دفاع مشروع تشخيص دادند.

* وكلای دادگستری، آقای محمد مصطفایی و خانم شادی صدر بطور داوطلبانه وكالت نازنین فاتحی برعهده داشتند.

**کلیپ سرزمين من رو ببينيد لطفاْ. شرح حال مردم ستمديده ی عراق و افغانستان و فلسطين و ايرانه. با صدای گيسو شاکری٬ شعر: خالده نیازی و امير صبوری و تنظيم آهنگ: محمد شمس. به درد کسانی می خوره که منتظرند امام جورج دبليو بوش بياد و نجاتشون بده.Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com